Bedankt voor het invullen van de snurktest. Hieronder vind je de resultaten.

Resultaat snurktest:

Je vertoont een hoog risico op slaapapneu en ervaart last van snurken.

Uit de test blijkt dat je aanzienlijke vermoeidheidsklachten ervaart, wat mogelijk wijst op Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Mensen met OSAS ervaren herhaalde belemmering van de bovenste luchtwegen tijdens de slaap; wat zich uit in snurken, ademstilstanden, slaperigheid overdag en vermoeidheid.

Het is daarom verstandig om snel contact op te nemen met je huisarts. Waarschijnlijk zal de huisarts jou doorverwijzen naar een specialist om de ernst van OSAS te beoordelen. Veelal wordt hiervoor een uitgebreid slaaponderzoek uitgevoerd. Meestal wordt deze behandeling vergoed door je zorgverzekeraar, maar het is raadzaam dit zelf na te vragen bij je zorgverzekeraar.


Afhankelijk van de uitkomst kan bepaald worden of de anti-snurkbeugel (MRA) geschikt is voor jou.

Resultaat gebitssituatie:

Jouw gebitssituatie maakt het mogelijk om een anti-snurkbeugel aan te meten. Echter is het noodzakelijk om eerst een uitgebreid onderzoek naar obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) uit te voeren voordat de anti-snurkbeugel kan worden aangemeten.