Bedankt voor het invullen van de snurktest. Hieronder vind je de resultaten.

Resultaat snurktest:

Je vertoont een hoog risico op slaapapneu en ervaart last van snurken.

Uit de test blijkt dat je aanzienlijke vermoeidheidsklachten ervaart, wat mogelijk wijst op Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Mensen met OSAS ervaren herhaalde belemmering van de bovenste luchtwegen tijdens de slaap; wat zich uit in snurken, ademstilstanden, slaperigheid overdag en vermoeidheid.

Het is daarom verstandig om snel contact op te nemen met je huisarts. Waarschijnlijk zal de huisarts jou doorverwijzen naar een specialist om de ernst van OSAS te beoordelen. Veelal wordt hiervoor een uitgebreid slaaponderzoek uitgevoerd. Meestal wordt deze behandeling vergoed door je zorgverzekeraar, maar het is raadzaam dit zelf na te vragen bij je zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de uitkomst kan bepaald worden of de anti-snurkbeugel (MRA) geschikt is voor jou.

Resultaat gebitssituatie:

Door jouw gebitssituatie komt je momenteel niet in aanmerking voor een anti-snurkbeugel (MRA). De anti-snurkbeugel moet stevig genoeg worden ondersteund in de mond, wat betekent dat er voldoende tanden en kiezen aan beide kanten, zowel boven als onder, aanwezig moeten zijn.

Het is raadzaam om eerst jouw gebit te laten controleren door je eigen tandarts en indien nodig te laten verhelpen. Na beoordeling van het resultaat kan indien nodig alsnog een anti-snurkbeugel worden aangemeten.