niet verzekerde zorg

Zestig procent van alle mannen en veertig procent van alle vrouwen snurkt. In geval dat het snurken leidt tot verstoring van de nachtrust van de partner, bestaat er een reden om een middel tegen snurken aan te schaffen. In de basiszorgverzekering in Nederland is een vergoeding opgenomen voor mensen waarbij middels een slaapmeting is bewezen dat er per uur slaap vijf of meer nachtelijke ademstops, zgn apneus, optreden; er is dan sprake van ziekte, het zogenaamde obstructief slaap apneu syndroom (OSAS). De prevalentie van OSAS in Nederland is niet goed bekend. Waarschijnlijk ligt deze tussen de 0,45 en 4% voor mannen; bij vrouwen is de prevalentie lager. Dit betekent dat er heel veel mensen zijn die snurken en geen apneu hebben en dus niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen. Voor deze grote groep mensen biedt de anti-snurkbeugel van de Snurkdokter de oplossing. Juist omdat antisnurkbeugels niet voor vergoeding in aanmerking komen, is het de Snurkdokter er alles aan gelegen om tegen een zo laag mogelijke prijs een zo hoog kwalitatief mogelijk product aan te bieden met een bewezen werking.